Succeeix que el pagament de viatge pot fallar per diverses raons relacionades amb la targeta de crèdit. En aquest cas molt específic, si la terminal de pagament de l'conductor indica "PAGO DENEGADO", hauràs de pagar a l'conductor per viatge en efectiu. Això t'ho deixessin saber en cas necessari.